Статии

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

  • 08.02.2007

Автор: Министерство на вътрешните работи ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април…