Събрания

Общо събрание на мото клуб „Морски братя“

  • 10.12.2008

Дата: 14.12.2008 г.

Час: 10.30 ч.

Място: Природозащитен център “Пода”

Дневен ред:

1. Отчет на дейностите за 2008 г.
2. Финансов отчет за 2008 г.
3. Планиране на дейности за 2009 г.
4. Други

Присъствието на всички членове на клуба е препоръчително!!!

No Comments Found