Събрания

СТАНДАРТИ за MC и MCC – България

 • 12.02.2024

Мото движение / Субкултура

ТЕЗИ СТАНДАРТИ БЯХА ПРИЕТИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МОТООБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 18.01.2014 ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

MC ( Motorcycle Club )

Ако моторите влияят на начина Ви на живот, Вие сте част от мото – обществото и част от тази субкултура. От всички типове организации, които са част от тази общност, МС изпъква и има най-висок статус.

Тези, които са информирани, различават дълбокото ниво на лична отдаденост и самодисциплина, която човек трябва да демонстрира като член на клуба и то така, че това да изглежда като постоянна работа. Процесът на кандидатстване е дълъг и труден. А като станеш член на клуба, трябва да си готов да защитиш своето членство, защото ставаш неделима част от едно братство.

Сериозният МС трябва да се пази от публичност. Той не трябва да излиза наяве, за да причинява проблеми или да представя себе си като действаща сила без причина или провокация.

Като членове на МС не се допускат:

 • жени;
 • полицаи и бивши полицаи – за МС 1%;
 • хомосексуалисти(Gays);

(Няма бивши полицаи и бивши гейове!)

Добре дошли са военни и бивши такива, ветерани и всички други професии и личности, независимо до колко богати или бедни са и какви постове заемат. Важно е сърцето, а не портмонето.

Кандидат – членовете и членовете на МС трябва да притежават мотоциклети с минимална кубатура 750 сс ( освен ако MC не е специализиран – например с фокус върху ретро мотоциклетите, ендуро или други типове дейности, които налагат по-малка кубатура ).

Изикскванията за създаване на МС:

 • минимум шестима основатели;
 • възраст над 21 г.;
 • да притежават и карат мотоциклети минимум 750 сс (без скутери!);
 • клубна къща;
 • одобрение от доминиращия МС за региона или от общото събрание на мото клубовете за региона.

В имената на МС или на МСС не може да фигурира името на държавата.

Неприемливо е в имената на нови МС или МСС да се включват думи и значения от имената на вече съществуващи MC или MCC.

При МС има естествена йерархия.

Създаването на нов МС с гръб от 3 части без уведомяване на старите клубове се приема като грубо неуважение и хвърлена ръкавица към вече съществуващите клубове.

Нормално е новата група да започне само с малка емблема отпред, после да се развие като мото сдружение, МСС и най-накрая да прерасне в МС.

В тази връзка доминиращият МС или общото събрание на мото клубовете за региона регулират мото дейностите като:

Наблюдават и покровителстват възникването на нови клубове в региона;

Разпускат клубове, които причиняват постоянни проблеми;

Арбитрират и решават проблеми между съществуващи клубове;

Предлагат помощ на други клубове във и извън региона си, ако е нужна такава за справяне със заплашваща външна сила;

Редно е, ако МС от друга държава поиска да открие своя секция в България, също да поиска разрешение за това.


Основания да бъдеш изгонен от МС :

 • Шпиониране за органите на реда, личности или други клубове;
 • Лъжа и кражба от клуба и неговите членове (members);
 • Грубо неспазване на клубната дисциплина;
 • Проява на страхливост;
 • Застрашаване с думи и дела съществуването на клуба;
 • Търговия и/или употреба на наркотици;
 • Сексуална връзка със съпругата или приятелката на друг Member, Prospect, Hangaround или Supporter;
 • Секс с деца и непълнолетни;
 • И всичко друго, което излага по непристоен начин достойнството на Клуба чрез държанието, действията или бездействията на съответния член.

Недопустимо е моторист, прогонен от своя МС по някоя от изброените по-горе причини, да бъде приет в друг МС или МСС.

Когато си тръгваш от МС връщаш на клуба всички клубни знаци и нямаш право да се появяваш с такива никъде повече.

Мотоклубът се издържа основно от членски внос, дарения и организирани клубни мероприятия.

МС притежава клубна къща, която е фокус на клубния живот. Обикновено големите клубове са собственици на клубните си къщи, а не ги наемат (особено от местните институции), което ги прави независими от местната власт. В клубните къщи освен Meeting Room (съвещателна зала), обикновено има и стаи за гости, място за отдих и тренировка, както и бар, отворен в определени дни за гости и приятели на клуба.

„ГЪРБЪТ” ОТ 3 ЧАСТИ Е СВЕТОВЕН СТАНДАРТ ЗА МС:

Състои се от:

Задна част:

UPPER/TOP ROCKER (ГОРНА ДЪГА) – с името на клуба

MIDDLE (СРЕДНА ЧАСТ) – със символа на Клуба

BOTTOM ROCKER (ДОЛНА ДЪГА) – името на града или държавата.

Допълнение:  Малък квадрат с буквите „МС“ – обикновено от дясната част на гърба, под или в страни от символа на клуба и над долната дъга.

Предна част:

Там са така наречените Flashes (Нашивки). Те показват името на клуба, функцията на member-a (ако има такива) и града. Възможни са допълнителни нашивки със символични и значими наименования, свързани с клуба.
SIDE ROCKER – Не е задължителен. Странично поставени дъги от предната страна на елека, с имена, понятия и други значими символични думи и изрази, свързани с клуба.

ВАЖНО!!!

МС с „гърбове” не отговарящи на стандарта, трябва да ги коригират по най-бързия начин. Считано от 18.01.2014 г. тече гратисен период от 1 година, който се отнася за прилагането на всички останали изисквания към МС, споменати тук.

Всички МС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.

МСС с „гърбове” в цветната гама се считат за попадащи в „заварено положение” – те могат да запазят цветния си гръб, но при условие, че възможно най-скоро, считано от 18.01.2014, го адаптират и го поставят върху обща платка.

Всички МСС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.


* * *

От всички неща в живота на МС, лоялността и отдадеността на членовете на клуба, стоят на първо място. За да бъде сигурно, че тази етика и стандарт са запазени от новия член се изискват постоянство, обучение и понякога тестване на новите членове от страна на клуба. Преди да се позволи на нов член да носи „гърба” на клуба като символ на пълното му отдаване, трябва да е сигурно, че новият е готов на същата лоялност, която ще получи от клуба.

Замесването на полицията за изясняване на вътрешно клубни или между клубни въпроси не се толерира.

Ако показваш уважение, ще получиш уважение!

Ако се държиш като задник, ще бъдеш третиран като задник!

Структура и отговорности на ръководството в МС

Президент ( President / Pres. )

Президентът е главният офицер на клуба. Очаква се той да е човекът с най-много опит, авторитет и заслуги в МС. Той има представителни функции и е отговорен за всеки акт, засягащ връзки между клуба и външни хора или организации. Той или негов представител председателстват всяка среща на клуба и контролират дневния ред и спазването на реда. Ако е нужно, сержантът по оръжията му съдейства.

Вицепрезидент ( Vice President / V.Pres )

Вицепрезидентът координира всички клонове и наблюдава плановете преди всичко клубните мероприятия. Той трябва да действа като посредник между президента и всички останали членове и кандидат – членове. Всички въпроси или коментари, засягащи каквато и да е работа на клуба, която не е свързана пряко със задълженията на никой друг от главните офицери, трябва директно да бъде отнасяна до вицепрезидента. В допълнение, вицепрезидентът поема всички отговорности и задължения на президента в негово отсъствие.

Секретар ( Secretary )

Секретарят е отговорен за създаването и запазването на клубните ( или на клона на клуба ) данни. Той е отговорен за организирането на срещите. Секретарят трябва да уведомява членовете за всички редовни или извънредни срещи, както и да уведомява всички членове за каквито и да е назначения или избори.

Съкровищник / Касиер ( Treasurer )

Касиерът пази всички разполагаеми средства на клуба, и всички неиздадени клубни знаци. Той може да изразходва средства с цел да плати някакви планирани разходи. Касиерът трябва да пази точни данни за всички приходи и следователно за всички разходи. Задължен е да докладва финансовото състояние на клуба на всяка редовна месечна среща. Неговият отчет е под формата на писмен доклад.

Сержант по оръжията ( Sgt. At Arms )

Сержантът по оръжията е отговорен за охраната и спазването на реда на всички клубни мероприятия. Той има правото да активизира членове на клуба с цел да запази реда. Носи отговорност да докладва веднага всяко неподходящо поведение. Негово е задължението да изземва всички клубни знаци от член, който се пенсионира, отказва или е прогонен. Сержантът е отговорен също за сигурността и охраната на клуба, особено за протекцията и защитата на членовете и кандидат-членовете на клуба. Той трябва да пази и поддържа данните, отнасящи се до сигурността и охраната. При получаване на информация за реална или предполагаема заплаха, за клуба, неговите членове, кандидат-членове или събития, сержантът трябва веднага да уведоми ръководството и да ръководи вземането на адекватни мерки.

Офицер по пътуванията (Road Captain )

„Пътният капитан” е отговорен за пътуванията на клуба. Той трябва да проучва, планира и организира всяко пътуване. По време на самото пътуване или по време на почивките, той поема функцията на главен офицер, отговаряйки единствено пред президента или вицепрезидента. Той също така трябва да снабди своевременно секретаря с всякаква информация, необходима за евентуални организации и срещи, касаещи предстоящите пътувания на клуба.

Кандидат – членът на МС

За кандидатът е просто – държи си устата затворена, никога не дискутира теми на клуба с никого. За да бъде наистина добър, нека се опита да научи имената на всички членове; тяхната професия, хобита и т.н. Клубът е братство, така че да се държи като брат. И да направи всичко възможно да бъде свободен за всички клубни мероприятия. От кандидатите се очаква да спазват всичко, което им бъде казано или за което са инструктирани, и това е по условие. Колкото повече прави кандидатът в полза на клуба, толкова по-лесно ще стане член. Всеки негов принос ще бъде отбелязан. Кандидатът няма ранг или привилегии в клуба. Той може да се представи като кандидат – член на ******* мото-клуб и да сведе всички останали разговори до минимум.

Но той вече е брат сред братя.

Уважението все пак си остава най-ценният урок, който трябва да бъде научен.

Какво се очаква от члена на МС и от члена на МСС

МСМСС
Като член трябва да се стремиш да се отдадеш изцяло на своя клуб;Като член на клуба трябва да се стремиш да се държиш по отговорен начин, като не създаваш лошо име на клуба си. Независимо дали носиш „гръб” или не, взаимната учтивост и уважение към всеки индивид, с когото се срещаш, ще оставят добро впечатление за теб, клуба ти и мотористите като цяло;
Винаги показвай положително поведение;Винаги показвай положително поведение;
Участвай в инициативите на клуба изцяло и от сърце.Участвай в събиранията на клуба толкова, колкото ти е комфортно. Ти си се присъединил към пътуването и хора, с които имате общи интереси, за да се забавляваш. Факт е обаче, че колкото повече участваш, толкова повече се опознаваш с останалите и се радваш на усещането да сте заедно.
Ако видиш член от твоя клуб, с когото не си се запознавал, поеми инициативата да се представиш;Винаги е добре да се представиш пред колеги членове на клуба или други мотористи;
На всички срещи прави така, че обикаляйки да поздравиш всеки член, който присъства;Винаги е хубаво да срещаш нови хора;
Не бъди прекалено приятелски настроен към някого, който не е редовно присъствие в клуба. Ако някой извън клуба има въпроси, насочи ги към член на клуба. Никога не издавай името на член на клуба, телефонен номер, адрес или каквато и да е лична информация на НИКОГО извън клуба ;Да срещаш нови хора е една от причините МСС да съществува; Отговаряй на въпросите според възможностите си. Ако не знаеш отговора на въпроса, насочи питащия към някого, който мислиш, че може да знае отговора. Не издавай лична информация, освен ако не си наясно, че човекът, чиято е личната информация, иска тя да бъде разгласена. Това е единственото общо.
Никога не издавай информация относно клуба на външни страни – включително къде е базиран клубът, колко членове има, имена, телефони, адреси и т.н.МСС няма какво да крие. Те са просто клуб за каране и като такъв наистина нямат много клубна работа. Ако знаеш чувствителна лична информация, засягаща клуба, от теб се очаква да проявиш здрав разум и да не я споделяш с други, които не са обвързани.
Когато си на публични места, винаги имай поведение, пазещо интереса на клуба. Помни, че каквото и да направиш, хората го помнят, независимо дали е лошо или добро.Когато си на публични места, винаги имай поведение, което е в интерес на клуба. Помни, че каквото и да направиш, хората го помнят, независимо дали е лошо или добро. Публичната представа за някого, който кара мотор трябва да бъде свързвана с добро и достойно поведение.
Никога не оставяй член на клуба да навлиза сам в несигурен периметър. Ако той отива към колата или мотора си, или просто излиза на чист въздух, придружи го. Пазете „гърбовете” си – в прекия и преносния смисъл – през цялото време.Никога не оставяй свой брат сам – пазете гърбовете си, особено в днешните времена.
Помни кой си 24 часа на ден. Ти си член на клуба ден и нощ. Винаги трябва да се държиш отговорно към клуба, когато си около други хора, включително когато си в Интернет.Винаги трябва да се държиш отговорно към клуба, когато си около други хора, включително когато си в Интернет.
Винаги показвай уважение на член на друг мото клуб. Независимо, че са от друг клуб, тези хора са си заслужили членството. Покажи уважение и ще заслужиш уважение.Показвай уважение на другите мотористи – от клуб или не. Това е учтивият начин. Покажи уважение и ще заслужиш уважение.
Помни, че членството ти е заслужено, а не подарено.Членовете на МСС не извоюват „гърбовете” си.
Никога не води личен приятел или непознат в присъствието на членове на клуба, без преди това да си получил позволение.Чудесно е да представиш нови хора на групата; само се увери, че не прекъсваш разговор, когато го правиш.
На открита церемония или тържество никога не обръщай гръб на член на друг клуб. Не толкова от мерки за сигурност, колкото защото означава неуважение.Винаги е учтиво да гледаш в очите индивида или групата, с които контактуваш.
Показвай уважение и учтивост на членове на други клубове, но не се дръж сякаш искаш да сте най-добри приятели.Винаги показвай уважение и учтивост към всеки моторист, независимо дали е част от клуб или не.
Научи какво означават различните части на „гърба” ти и какво означават цветовите комбинации на твоя и на другите клубове.Гърбът” на МСС е в сиво-черно-бялата гама.

МСС

МСС е клуб, създаден от близки по интереси хора. Тяхната единствена цел е карането на мотоциклети и приятното прекарване с приятели в търсене на свободата.
МСС обикновено нямат сериозна клубна дейност. Немалко МСС организират благотворителни кампании в помощ на пострадали мотористи, болни деца или в подкрепа на други стойностни социални проекти.

Условия за създаване на МСС:

 • минимум четирима основатели;
 • ръководна структура подобна на МС или Общо събрание при абсолютна равно поставеност на членовете – чрез него се излъчват и представители за участия в събрания на мото общността;
 • клубна „къща” – достатъчно е помещение, в което да се извършват срещите на клуба;
 • „гръб” от една част, в сиво-черно-бялата гама, разположен върху обща платка, на мястото на МС има МСС, предната част на елека е същата като на МС;
 • могат да имат и жени членове.
 • да притежават и карат мотоциклети минимум 250 сс (без скутери!).

ВАЖНО!!!

МСС с „гърбове” в цветната гама се считат за попадащи в „заварено положение” – те могат да запазят цветния си гръб, но при условие, че възможно най-скоро, считано от 18.01.2014, го адаптират и го поставят върху обща платка.Всички МСС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.

ТЕЗИ СТАНДАРТИ БЯХА ПРИЕТИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МОТООБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 18.01.2014 ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 


В СЪБРАНИЕТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ СЛЕДНИТЕ КЛУБОВЕ: 

Hells Angels MC  
81 World Prospects Club 
Old Bastards MC 
Gentlemen MC 
Stormbringers Brotherhood MCC 
Sea Brothers MCC 
Night Riders MC 
The Black Roses MC 
Неразделни братя МК 
Knight of the Hell MCC 
Tornado MC 
The Riders MC 
Vagabond’s MC 
Swallow 33 MC 
Brothers from Hell MC 
The Devils MC 
Easy Riders MC 
Black Legion MC 
Free wind Riders MC 
Fire Wings MG 
Пирински вълци МСС 
The Demons MC 
Atrox MC 
Орлите Добрич 
M.C. Prophets – Петрич MC 
Biting Devils MC 
Велика България МК 
Момчета на Ада МС 
Небесните сили МС 
Jokers MC 
Rolling Wheels MC 
Bad Company MCC 
Боляри МС 
Stunt Team Hazard MCC 
Heptagon MTK 
Metal Rovers МС 

На срещата се взе решение тези събрания да станат редовни – веднъж на 3 или 4 месеца. 
За следващото събрание бе избрана датата 5 април 2014 от 13.00 ч., отново във Велико Търново ( мястото ще бъде уточнено допълнително ).

No Comments Found