Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/dazzle/public_html/seabrothers.net/wwwroot/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки – Мотоклуб "Морски братя" Мотоклуб "Морски братя" | Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
Статии

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

  • 08.02.2007

Автор: Министерство на вътрешните работи

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
съгласно наредба І-139 от 16 септември 2002 г.

1.  За управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи – 5 к.т.

2.  За неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство – 6 к.т.

3.  За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението – 5 к.т.

4.  За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване – 5 к.т.

5.  За неспазване сигналите на пътните светофари – 10 к.т.

6.  За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране – 4 к.т.

7.  За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне – 6 к.т.

8.  Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства – 6 к.т.

9.  За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно – 5 к.т.

10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство – 4 к.т.

 

11. За превишаване на разрешената максимална скорост:
а/ от 20 до 30 км/ч. включително     2 к.т.
б/ от 30 до 40 км/ч. включително     6 к.т.
в/ от 40 до 50 км/ч. включително    12 к.т.
г/ над 50 км/ч.                     16 к.т.

12. За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение – 3 к.т.

13. За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 7 к.т.

14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми – 6 к.т.

15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца – 6 к.т.

16. За неправилен превоз на товари – 3 к.т.

17. За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска – 10 к.т.

18. Престой и паркиране:
a/ на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ      3 к.т.
б/ активна лента, до спрели МПС                              4 к.т.

19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека – 10 к.т.

20. За ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете – 6 к.т.

21. За неправилен превоз на хора – 3 к.т.

22. За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат – 3 к.т.

23. Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 40км/ч. – свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца!!!

No Comments Found