Събрания

Общо събрание на мото клуб „Морски братя” – 2007 г.

  • 08.11.2007

На 8-ми ноември ще се състои първото Общо събрание на мото клуб „Морски братя” от 19.00 часа в лекционната зала на Природозащитен център „Пода”.

Събранието е само за членове на клуба!

На събранието ще се приеме доклад – отчет за дейността на клуба за 2007 г. и ще се планират мероприятия и дейности за 2008 г., както и по-дългосрочни цели.

Присъствието на всички членове на клуба е задължително!

No Comments Found